Polityka prywatności Strony piotrapartments.com (https://piotrapartments.com), dalej jako „Strona”.

Szanowni Państwo,

dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

PIOTR IWANIUK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PiotrApartments Piotr Iwaniuk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 543 194 45 76, nr REGON 380655896, ul. Domaniewska 17/19, lok. 133, 02-672 Warszawa

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o wiadomość na adres e-mail: piotrapartments@gmail.com.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których można przeczytać poniżej) mogą Państwo wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych w zależności od podejmowanych przez Państwa działań.

1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
1) umowa lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Państwa zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
2) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu prowadzenia z Państwem komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Państwa zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
1) przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – więcej w ostatniej tabeli tej sekcji*
2) do upływu okresu dochodzenia roszczeń – prosimy przeczytać ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas
(więcej informacji na ten temat w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

2. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Państwa plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będziecie Państwo otrzymywać sugestii dotyczących produktów lub usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Państwa po Stronie internetowej, celem dostosowania Strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Państwa plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie uwzględnimy Państwa preferencji dotyczących korzystania ze Strony w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Państwa zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Państwa zgody – prosimy pamiętać, w każdej chwili można wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas
(więcej informacji na ten temat w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

5. Subskrypcja newslettera

W jakim celu?
wysyłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym wypiszą się Państwo z naszego newslettera
ponadto, Państwa dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Państwa lub przez nas
(więcej informacji na ten temat w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
nie będą Państwo mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Strony i naszych usług

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Stroną lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podadzą Państwo danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PROFILOWANIE

W ramach Strony dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli zezwolą Państwo na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami mogą być Państwo zainteresowani, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Państwa treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Państwo korzystają, będą bardziej dostosowane do Państwa potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Strony prowadzimy działania analityczne, korzystamy także z Google Signals, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli zezwolą Państwo na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszają się Państwo po Stronie – a więc np. to, ile czasu spędzają Państwo na danej podstronie, czy w które miejsca na Stronie Państwo klikają. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Strony oraz zamieszczane w nim treści do Państwa potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używają:

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili można:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Państwa dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIEODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Stronąosoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalnośćnie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.